14 – 16 februarie 2014, video Gheorghe Iovu, Geta Heimerl,Dimitria Puchiu

 

 

 

 

 

 

 

Gheorghe Iovu in 14 februarie 2014 la Sala Palatului

 

 Sala Palatului 16 februarie 2014 lansare carte Geta Heimerl

 

Sala Palatului, 16 februarie 2014, Gheorghe Iovu

 

Din Respect si din Iubire, Gheorghe Iovu

 

 Imnul Sperantei, Gheorghe Iovu 16 februarie 2014

 

Intoarcerea Acasa, Gheorghe Iovu, 16 beruarie 2014

 

Aparatorii Luminii, Gheorghe Iovu 16 februarie 2014